Počet položiek: 0 0,00 EUR
Kratki-SK
krby, kachle, biokrby, príslušenstvo KRATKI

Reklamácia

Záručná doba platí odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Tovar, u ktorého je vyžadovaná odborná inštalácia firmou, je kupujúci povinný túto odbornú inštaláciu zabezpečiť. V prípade, že tak neurobí, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu, že prípadná reklamácia nebude zo strany výrobcu či dovozcu uznaná.

Reklamácia bude riešená podľa typu tovaru a typu poruchy zaslaním náhradných dielov, výmenou dielov alebo opravou u klienta.

Pre urýchlenie vašej reklamácie je možné kontaktovať priamo výrobcu alebo dovozcu, alebo ich servisné strediská. Zoznam servisných stredísk je obvykle uvedený v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe. V prípade, že tento zoznam nie je uvedený, predávajúci na požiadanie kupujúceho oznámi adresu na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení závady preveriť stav tovaru a zistenú závadu uplatniť k reklamácii písomnou formou (e - mailom, poštou) u dodávateľa. Pre dopravu tovaru k reklamačnému konaniu k dodávateľovi je možné použiť niektorú z nasledujúcich služieb: Geis , Raben , Toptrans apod. Tovar nezasielajte poštou na dobierku - nebude prijatý! Dodávateľ nemôže zabezpečovať, overovať a preberať dobierkovej zásielky. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo dodávateľa.

Reklamačné konanie sa začne po dodaní úplných podkladov:

  • reklamovaný tovar, popr. min. 2 fotografia poškodenia (v prípade, že nie je možné tovar zaslať (zabudovaný tovar, krby , kachle atď.), dohodnite sa na ďalšom postupe s naším pracovníkom. (Či výrobcovia na posúdenie reklamácie postačí len fotografie, alebo bude nutný príjazd servisného technika, atď.)
  • kópia faktúry (popr. dodací list)
  • vyplnený záručný list
  • písomný popis závady - pre urýchlenie vybavenie reklamácie vyplňte náš reklamačný protokol
  • s kontaktnou (dodacou) adresou, telefónom a súpisom reklamovaného tovaru

 

V prípade, že tovar nebude dodaný do reklamácie s vyššie uvedenými náležitosťami, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania. U oprávnených reklamácií bude opravený alebo vymenený tovar vrátený kupujúcemu v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená, hradí náklady spojené s vybavením reklamácie kupujúci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci bude kupujúceho informovať o postupe vybavovania reklamácie telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí čo najskôr odo dňa jej kompletného obdržania.

V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.

Adresa pre zaslanie tovaru: 123KRBY s.r.o., Ohrozim 33, 798 03 Plumlov.