Počet položiek: 0 0,00 EUR
Kratki-SK
krby, kachle, biokrby, príslušenstvo KRATKI

Komín

Komín a základní informace

Stanovení přibližného průměru komína - zde

Komín – je další nedílný prvek soustavy topení. Při spalování a hoření slouží k odvedení nebezpečných kouřových plynů mimo objekt. Správná funkce je zabezpečena jednoduchým fyzikálním zákonem. Teplý vzduch má nižší hustotu jak okolní studený a stoupá vzhůru.
Jsou-li ke komínu připojena kamna, ve spodní části pod rošt je nasáván studený vzduch, který pomáhá hoření dřeva. Z tohoto důvodu je při roztápění, tj. studeném komínu, tah malý a roztápění je pomalé. Jakmile se dřevo rozhoří, ohřeje komín, rychlost plynů se zvětší a při hodnotě 17 Pa se musí vstup vzduchu regulovat. Všechny nové komíny mají tah mnohem větší, než je potřeba. Aby nedocházelo k přetápění kamen, vkládá se do kouřovodů komínová klapka.
V případě vysokého tahu přes 30 Pa se musí komín upravit a tah snížit.
Z výše uvedeného je vidět, že tahové podmínky komínů nejsou v závislosti na čase stejné a ovlivňují je mnohé faktory. Proto není možné hoření kamen automatizovat, musí se brát v úvahu zkušenost a častější přikládání. Optimální je jednou za dvě až tři hodiny.

Připojení na komín se provádí kouřovými trubkami, zpravidla stejnou velikostí jako je výstup na kamnech.
Jak komín, tak i kouřové trubky se musí čistit. Záleží na kvalitě spalování, ale kominická norma doporučuje 6x za topnou sezonu.

Co je účinná výška komína?
Svislá vzdálenost od napojení kouřovodu do komína po vrchol komína. Tato výška je zdrojem komínového tahu a je důležitá pro návrh průřezu komína (spolu s výkonem a teplotou spalin). Pro plyn musí být účinná výška komína min. 4 m a pro tuhá paliva 5 m. Kotle ústředního topení na tuhá paliva však obvykle potřebují minimálně 6 - 8 m.

Jaké jsou předpisy pro provádění revize a čištění komínů?
Pro provádění kontrol a čištění komínů platí doposud vyhláška č. 1 11/1981 Sb. Lhůty pro čištěni komínů jsou následující:
Tuhá a kapalná paliva, výkon spotřebiče do 50 KW:
- 6x ročně
Tuhá a kapalná paliva, výkon spotřebiče nad 50 KW :
- 4x ročně
Plynná paliva, výkon spotřebiče do 50 kW:
- 2x ročně v případě, že komín je vyvložkován
- 6x ročně, v případě, že není vyvložkován
Rekreační objekty se spotřebičem do 50 kW:
- 1x ročně
Revize komína musí být provedena dle ČSN 734201 při uvádění do provozu také při každé výměně spotřebiče.

Jaké jsou podmínky pro uvedeni komína do provozu?
Před samotným uvedením komína do provozu musí být provedena revize komína. Tato revize je vyžadována i u komínů používaných v době dokončovacích prací, tedy s provizorním spotřebičem. V tomto případě se provádí revize vč. dočasně připojovaného spotřebiče. Pří revizi umístí revizní technik na komín identifikační štítek, kde budou uvedeny údaje o spalinové cestě a provedeno zatřídění komína dle EN 1443. Tímto zatříděním se stanoví vlastnosti komínové konstrukce a vhodnost pro zapojení požadovaného spotřebiče. Uvádění komína do provozu je nutné provést postupným zvyšováním teploty a postupným vysoušením, zvláště u prvního zátopu nebo po delších odstávkách, kdy může být v komíně nahromaděna vlhkost. Nedodržení této zásady může vést k vážnému poškození konstrukce komína.

Jaký je základní předpis pro návrh a stavbu komína?
Pro navrhování a provádění komínů platí od 1.12.2002 nová ČSN 734201. Došlo k náhradě původní ČSN 734201 a 734210.

Jaká je správná výška komína nad střechou?
U plochých střech (sklon do 20°) např. pultových je výška komína nad vyšší hranu střechy 1 000 mm bez ohledu na typ paliva. Střechy s vyšším sklonem než 20° jsou považovány za šikmé a výška nad hřebenem této střechy musí být min. 650 mm v případě, že je komín blíže než 2 m od hřebene. V případě větší vzdálenosti než 2 m od hřebene je možné použít závětrný úhel 10°. Zároveň je potřeba dodržet min. účinné výšky nad spotřebičem dle ČSN 734201.

Jaká je vzdálenost komína od dřevěných konstrukcí?
Vzdálenosti povrchu komínového tělesa od dřevěných prvků krovu nebo stropu jsou uvedeny v ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných konstrukcí a je stanovena na 5 cm, přičemž vzniklá mezera musí být trvale provětrávána. Dalším důležitým dokumentem, který se však týká spíše tepelných spotřebičů je ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Zdroj: TZB, www.tzb-info.cz

Komín - 331747 -

Vložit komentář

Meno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací